Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit!

 

 Mindig nagy öröm számomra egy olyan kiállítás megnyitója, mint ez a mai. Sőt,elmondhatom , hogy dupla megtiszteltetés,jogos büszkeség,hisz Ramóna pályájának az elejétől kezdve - tán nem hangzik fellengzősen - részese lehettem, láttam az indulást,és követhettem azon lépcsőfokokat amelyek végül is egy mára már kiforrott komoly ,alkotó fotóssá érlelték. Nagyon precíz, munkájára sokat adó, most már saját műteremmel is rendelkező fotós lett belőle, és nem utolsósorban a szűkebb kis hazánk,a Dél -Rábaköz szépségeinek is elhívatott  megörökítője. Magát a tájegységet, lakóhelyét, az itt élő embereket, épített, és kulturális örökségünket rögzíti képein. Egyéni látásmódja, a témák iránti érzékenysége, alázata egy művészeti ág iránt, mind-mind hozzájárult, hogy elismert, jó nevű fotográfusként beszéljenek róla, képei megállják minden fórumon a helyüket. Külön öröm még az a tény is, hogy egy kis darabkát Ő is továbbvisz abból a szellemiségből, amit a kis alkotó közösségünk  -  ami mára már több kiforrott, egyéni mondhatjuk úgy,  hogy (titulus nélküli) művészből áll – képvisel:  nevezetesen a múlt, a tradícióink, a természet, a lakóhelyünk, hazánk szeretete, tisztelete, és ennek az érzésvilágnak terjesztése, népszerűsítése fotóinkon keresztül. Itt most egy tiszteletre, elismerésre méltó kezdeményezésnek lehetünk részesei, hisz egy település - Edve - lakóinak összefogásán, lelkes közreműködésén - a régi fotók közkincsé-tételén és "Rami" munkáin keresztül megismerhetjük egy kis "Magyarország" múltját, jelenét, hétköznapjait, ünnepeit, mindennapjaik kiragadott történéseit. Csak az a nemzet képes kivívni tiszteletet, megbecsülést, elismerést, amely maga is tiszteli múltját, becsülettel éli jelenét és óvja hagyományait, értékeit, amelyre majdan a jövője épül!"

Fogadják szeretettel az itt kiállított fotókat, tekintsenek rájuk úgy, mint szellemi, kulturális értékeink, örökségünk apró kis köveire, amelyekből építkezhet egy közösség, melyből kinőhetnek olyan tehetségek,  mint Ramóna!

 A kiállítást ezennel megnyitom, jó tárlat-nézegetést, élménygyűjtést, kívánok mindenkinek!

 

Molnár István

"Lisztes"