Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(VI.02.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edvén lakóhellyel rendelkezők támogatására az alábbi rendeletet alkotja:

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

 

 

1.§ A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló módosított 6/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a hatályát veszti.

 

 

2.§ Ezen rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László

polgármester jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

Jelen rendelet kihirdetése 2012. március 26-án megtörtént.

 

 

Edve, 2012. március 26.

 

 

 

Dr. Gál László

jegyző