Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(VII.01.) rendelete „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról”

Általános rendelkezések

1.§.

 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.tv. 16.§./1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg:

 

A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok

2.§.

 

/1/ A legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától:

a.)    A belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén:
-          szőlő, valamint a 3,00 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs egyéb bokor (élőnövény) esetén 1 m.
-          3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 m.
-          3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetén 3 m.

b.)    Külterületen a zártkerten kívül eső részen:
-          gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80 m.
-          minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb. esetén 2,00 m.
-          birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,50 m.
-          törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, - szilva – és mandulafa esetén 3,50 m.
-          vadalanyra oltott alma- és körtefa – továbbá kajszifa esetén 4 m.
-          cseresznyefa esetén 5,0 m.
-          dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetén 8,0 m.

c.)    Külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a /b/ pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
-          1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 0,8 m.
-          2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 1,2 m.
-          2 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetén 2,0 m.
-          fa esetében 8,0 m.

/2/ Közút és vasút területen – szőlő, gyümölcsöstől és zártkerttől – minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m.
3 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni (telepíteni).

 

Záró rendelkezések

3.§.

 

Ezen rendelet 2008. július 1-én lép hatályba.

 

 

Imre László                        Dr. Gál László
polgármester                     jegyző

 

 

Záradék:
Ezen rendelet 2008. július 1-én kihirdetésre került.

Edve, 2008. július 1.

 

Dr. Gál László
jegyző