Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.29.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) az alábbi 3/A §-al egészül ki.

A közterületek filmforgatási célú igénybevétele

 

1.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 60 napot nem haladhatja meg.

 

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 1500m²-t nem haladhatja meg.

 

(3) Közmű üzemzavara elhárításnak szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 3 órán belül megszünteti. A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb 3 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

 

(4) Rendkívüli természeti helyzet esetén a (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni. A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a község közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

 

 

 

(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a.) forgatási helyszín esetében: 150Ft/m²/nap

b.) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100Ft/m²/nap

 

(6) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterült használat nem haladja meg a 30 napot. Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (5) bekezdés a.)-b.) pontja szerinti díjat kell megfizetni. Ha a tényleges közterület használat a 60 napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (5) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.

 

(7) Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti, állami, felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása estén a 30 napot.