Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésében és 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 6.§ (2) bekezdésben meghatározott véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Edve község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola egészségügyi ellátásra terjed ki.

2. §

(1)     Edve Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2)     A körzet székhelye 9344 Rábakecöl, Petőfi S. u. 31/B.

  1. §

(1)     Edve Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy gyermekorvosi körzetet alkot.

(2)     A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.

4. §

(1)     Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Kapuvár Városi Önkormányzatával kötött megállapodás alapján látja el.

(2)     Az ügyeleti ellátás székhelye: Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor u. 10.

5. §

(1)     Edve Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2)     A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.

6. §

(1)     Edve Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2)     A körzet székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.

7. §

Az iskola-egészségügyi ellátás a gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9343 Beled, Rákóczi u. 158. szám alatti gyermekorvosi rendelőben biztosítanak.

8. §

Ezen rendelet 2016. október 3-án lép hatályba.

Imre László                                                                                                          Dr. Gál László  

polgármester                                                                                                                  jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. szeptember 30-án megtörtént.

Edve, 2016. szeptember 30.

Dr. Gál László

 

jegyző