Edve Község Önkormányzatának 7/2007.(VII.2.) rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII. 1.) rendelet módosításáról

A 7/2000.(VII.1.) rendelet 1. számú melléklete helyére az alábbi melléklet lép:

1. §

Sírhelydíjak

 

Egyes sírhely:                          1.000 Ft/25 év

Kettes sírhely:                         2.000 Ft/25 év

Gyermek sírhely:                        500.Ft/25 év

Kripta:                                   10.000 Ft/60 év

Urnafal:                                 10.000 Ft/25 év

 

2. §

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

Imre László                               Dr. Gál László
polgármester                            jegyző

 

 

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2007. július 2-án megtörtént.

Edve, 2007. július 2.

 

 

Dr. Gál László
jegyző